อ่านก่อนนะคะ : Read Here

กรุณาอ่านเงื่อนไขการจัดส่งสินค้าด้านล่างนี้
ทุกออเดอร์ ปิดบิล 12:00น.
ไปรษณีย์ไทย, SCG Express : จัดส่งหลังเที่ยง จันทร์-ศุกร์
Nim Express : จัดส่งเช้ารอบคิวรถถัดไป คือ อังคาร-พฤหัส-เสาร์
วันหยุด, วันหยุดพิเศษ, วันหยุดนักขัตฤกษ์ งดจัดส่งสินค้าค่ะ
จัดส่งสินค้าภายในประเทศ ใช้เวลาสูงสุดไม่เกิน 10 วันทำการ, จัดส่งต่างประเทศ ใช้เวลาสูงสุดไม่เกิน 40 วันทำการ (หรือ 60 วันนับรวมวันหยุด)

ลูกค้าสามารถค้นหารายชื่อแบบง่ายๆ ได้ดังนี้
1.ค้นหาจากรายชื่อด้านล่าง โดยข้อมูล จะเรียงตามตัวอักษร
2.ค้นหาง่ายๆ ด้วย Key ลัดบนแป้นพิมพ์ คือ Ctrl+F จากนั้นพิมพ์ชื่อตนเองลงในช่องว่าง
หากไม่พบรายชื่อภายใน 1-2 วันหลังโอน กรุณาติดต่อเรา

Dear, Customer
You can check Tracking ID below. If you can’t find your name, please contact us in business time. Normally, you’ll receive package in 10 business days for Domestic Shipping and 40 business days for International Shipping. If it’s late, please contact us in business time for follow up seriously. Thank you.

ลิงค์ผู้ให้บริการขนส่งต่างๆ 
Domestic ShippingThailand Post I Nim Express I SCG Express

International ShippingThailand Post

 

15/6/2018

สามารถเช็คสถานะได้ที่ Link นี้คะ  https://www.facebook.com/pg/tracking.id/photos/?tab=album&album_id=378701659304383

หลังเวลา 21.00 น. ของวันที่มีคิวรอบการจัดส่ง

All tracking ID can check here  https://www.facebook.com/pg/tracking.id/photos/?tab=album&album_id=378701659304383

after 21.00 on the delivery day

 

14/6/2018

https://www.facebook.com/tracking.id

 

TH-00062508 Melada Jueathong SCG Express จัดส่งรอบวันถัดไป
TH-00062494 กฤติยา อ๋อมใจกาศ pc1209 83218th
TH-00062258 กัลยา อินทรีย์ rl6181 16685th
TH-00062509 กุลทรัพย์ สายบุตร pc1209 83147th
TH-00062525 เขมณัฏฐ์ อุดมพัฒนพงศ์ et9954 95887th
TH-00062496 จินดาลักษณ์ โฮมภิรมย์ rl6181 16561th
TH-00062412 จุฑาภรณ์ เนตรอุดม et9954 95723th
TH-00062464 จุฑาภรณ์ เนตรอุดม rl6181 16544th
TH-00062514-1 จุฬารัตน์ เครืออนันต์ et9954 95785th
TH-00062516 ณัชชา วงศ์ศรีเทพ et9954 95799th
TH-00062504 ณัฐกันต์ อันทลิงเงอร์ et9954 95839th
TH-00062452 ประวิทย์ เกติพันธ์​ SCG Express จัดส่งรอบวันถัดไป
TH-00062502 ปัทมา จงใจ pc1209 83133th
TH-00062507 ผดุงศิลป์ จันทฤดี scg120201 371463
TH-00062457 พจมาลย์ วรรณวีระ rl6181 16592th
TH-00062511 พนิตพร พูนสุขโขภิบาล et9954 95808th
TH-00062526 ไพจิตร พวงจำปา rl6181 16663th
TH-00059691 ภัณฑิรา คำภีระ scg120201 371441
TH-00062444 มนทิรา บัณฑิต rl6181 16589th
TH-00062499 มะลิวรรณ์ ศรีสะอาด rl6181 16615th
TH-00062515 มุจลิน เงินเนตร pc1209 83195th
TH-00062500 ยุภารัตน์ แก้วลา rl6181 16601th
TH-00062260 วาปี คำสาว el6181 16677th
TH-00062529 ศิริลักษณ์ โนนลือชา et9954 95860th
TH-00062510 สมฤทัย คงศิริพาณิชย์ et9954 95737th
TH-00062524 สรัญพรน์ แสงประเสริฐ pc1209 83283th
TH-00062513 สายฝน แก้วมณี et9954 95873th
TH-00062531 สายฝน พลนามอินทร์ pc120983204th
TH-00062520 สิริกัญญา ลุนสอน et9954 95825th
TH-00062460 สุธีรา เดชอุดม pc1209 83270th
TH-00062522 สุนทรีย์ ฆานะสิทธิ์ pc1209 83181th
TH-00062528 สุพรรษา สังข์สา rl6181 16650th
TH-00062492 สุภัคนันท์ . rl6181 16558th
TH-00062503 สุวพิชญ์ จันทร์ทอง pc1209 83235th
TH-00062523 อโณทัย สุขประเสริฐ pc1209 83266th
TH-00062519 อัจฉราพร สาระบุตร et9954 95771th
TH-00062505 อาทิกา นุ่มบุญนำ rl6181 16632th
TH-00062521-1 อุบล คำน้อย et9954 95811th

13/6/2018

TH-00062470 Rawadee Srivisut et9954 95706th
TH-00062378 Vatinee Chaovaritt scg120201 371511
TH-00062456 Zen Zo pc1209 82929th
TH-00062491 กมลทิพย์ พวงมาลี rl6181 16535th
TH-00062476 จิรดา คะหงวน pc1209 82994th
TH-00062471 จิราพร จันทรา rl6181 16500th
TH-00062493 จุฑามาศ น้าเจริญ scg120201 371485
TH-00062488 จุรีพร ผสม pc1209 83031th
TH-00062467 ชนัญชิดา เรียงรัมย์ et9954 95710th
TH-00062477 ณิชานันท์ อร่าม pc1209 82985th
TH-00062461 ทัศวรรณ มูลหลเา pc1209 83005th
TH-00062481 ทัศวรรณ มูลหล้า pc1209 83045th
TH-00062473 ทิพย์ศิรินทร์ เหมือนหยกสกุล pc1209 83028th
TH-00062462 ธนพร แก่นสาร pc1209 82977th
TH-00062485 ธนภร พึ่งพาพงศ์ rl6181 16487th
TH-00062483 ธัญชนก กรวิภาญาณิน rl6181 16495th
TH-00062486 นพรัตน์ ถานะภิรมย์ et9954 95649th
TH-00062370 นางสาวสะวงดิ์จัน ป้องกัน rl6181 16473th
TH-00062469 บุษกร นองสุข pc1209 83076th
TH-00062451 ปลื้มปีติ เหลืองสุวิมล pc1209 82946th
TH-00062454-1 ปานพรรณ ยอดมณี rl6181 16513th
TH-00062466 ผไท วงศ์อนุตรโรจน์ et9954 95683th
TH-00062479 พรหมวรัท ประดิษฐ et9954 95697th
TH-00062468 พลอยฉัตร อิงสกุลรุ่งเรือง pc1209 83059th
TH-00062421 พิมลรัตน์ แซ่ตั้ง pc1209 82892th
TH-00062480 ภวันตรี ชิ้นหนึ่ง pc1209 83062th
TH-00062465 ภัณฑิรา คำภีระ
TH-00062450 มณโฑ ระพีพัฒน์ชัย scg120201 37500
TH-00062413 รัตนาภรณ์ สดสุข pc1209 83116th
TH-00062459 ลัดดา ศิริแสน pc1209 83120th
TH-00062478-1 วชิรา สอนพรหม et9954 95670th
TH-00062490 วราภรร์ มานิตกุล pc1209 83102th
TH-00062453 วไลภรณ์ เดชา et9954 95618th
TH-00062429 วิมลรัตน์ ศรีสุนันท์ pc1209 82950th
TH-00062458 ศิโรรัตน์ นุ่นนาแซง et9954 95652th
TH-00062487 ศิวลี ทิ้วสังวาลย์ et9954 95621th
TH-00062447 ศุภานัน บุญเป็ง pc1209 82901th
TH-00062407 สุกานดา แสวานี pc1209 82915th
TH-00062472 สุมลตรา เนียมรักษา rl6181 16527th
TH-00062463-1 หฤทัย สอดส่อง pc1209 83080th
TH-00062482 อรอาภา เข็มเพชร et9954 95635th

12/6/2018

เช็คสถานะได้ที่นี่ หลังเวลา 21.00 น. ของวันที่มีคิวรอบการจัดส่ง
All tracking ID can check after 21.00 on the delivery day

TH-00062369 Carmen Taechasirithavorn pc1209 82654th
TH-00062307 chidchanok Laohawattanakul pc1209 82800th
TH-00062328 Kanchana Nandakwang pc1209 82875th
TH-00062277 Naovarat Srikomyod pc1209 82610th
TH-00062312 Rujira Rungruksatham pc1209 82711th
TH-00062300 STORE : Hansa by PaanJ  rl618116076th
TH-00062430 STORE : ร้านไหมพรมนรีกานต์
TH-00062295 Uthaiwan Nunkaew et9954 95405th
TH-00062308 กมลนัทธ์ หาดทราย
TH-00062305-1 กรรณิกา จันทะคาม rl6181 16218th
TH-00062376 กรรณิการ์ คำชุม rl6181 16155th
TH-00062311 กรุณา ทวีผลจรูญ scg120201 371555
TH-00062391 กันตยา มานะกุล et9954 95516th
TH-00062390 กิติพงษ์ ตันติชัยวนิช
TH-00062341 กุณฑิดา หนูผกา et9954 95330th
TH-00062371 กุลการ รุจิกรมณิศร
TH-00062362 กุลิสรา นัธทวัฒน์
TH-00062329 เขมณัฏฐ์ อุดมพัฒนพงศ์ pc1209 82668th
TH-00062257 เครือวัลย์ สร้อยสน et9954 95555th
TH-00062396-1 จรูญ ขาวเอียด rl6181 16425th
TH-00062313-1 จรูญ นาแพงน้อย rl6181 16093th
TH-00062440 จสท.ธวัช คล้ายแก้ว et9954 95547th
TH-00062309 จฬาภรณ์ จูงสัมพันกุล et9954 95326th
TH-00062279 จารุภา สอนราษฎร์ rl6181 16080th
TH-00062428-1 จารุวรรณ แท่นกระโทก pc1209 82844th
TH-00062349 จิดาภา สุจิตรัตนันท์ pc1209 82739th
TH-00062382 จินดา อาณาประโยชน์
TH-00062432 จุฑามาส พิชัยรักษ์พร
TH-00062416 เฉลิมขวัญ ชูลาภ et9954 95493th
TH-00062255 ชนัญาน์นันท์ อัครสินวรงค์ rl6181 16270th
TH-00062327 ชรินทิพย์ สอนสุภาพ rl618116235th
TH-00062439 ชาคริต บุญศิริ et9954 95480th
TH-00062352 ณัชชารีย์ กิตติลาภ et9954 95365th
TH-00062338 ณัฏฐารีย์ โตอนันต์ pc1209 82708th
TH-00062162 ณัฐนภัส อนันต์จิรสิน
TH-00062299 ณิชาภัทร ภูมิลา pc1209 2742th
TH-00062363-1 ดวงเนตร แก้วพิมพ์ et9954 95578th
TH-00062420 ทองคำ สายดำ et9954 95462th
TH-00062379 ทัตชญา โลบุญเลิศ rl6181 16429th
TH-00062395 ทัตชญา โลบุญเลิศ rl61816385th
TH-00062297 ทิพยา เพชรมณีล้ำค้ำ rl6181 16120th
TH-00062339 ธนาวรรณ จิตตธรรมบุตร rl6181 16456th
TH-00062345 ธนิตา บลาวเออร์ pc1209 83014th
TH-00062343-1 นงนุช สิริภัทรโชติ rl6181 16147th
TH-00062344 นฤมล ตันติการุณย์ scg120201 371544
TH-00062374-1 นาง สุภัค อินทรชัยศรี rl6181 16345th
TH-00062433 นางสาวจุฑารัตน บุญชื่น pc1209 8277th
TH-00062337 นายณรงค์ศักดิ์ คล้ายมั่ง et9954 95357th
TH-00062314 นารีรัตน์ หาญกิตติมงคล rl6181 16266th
TH-00062365-1 นิลวรรณ ชัยวร pc1209 82858th
TH-00062384 เนรัญ ปิ่นสิรานนท์  rl618116408th
TH-00062288 บุษบา คำมงคล et9954 95374th
TH-00062417 บุษรินทร์ เสนะวัต rl6181 16411th
TH-00062351 ประภาศรี บุตรจำรวล pc1209 82671th
TH-00062405 ประสพพร สุขเจริญสุข et9954 95476th
TH-00062275 ปะราลี เสืออินโทโพทอง rl6181 16297th
TH-00062336 ปะราลี เสืออินโทโพทอง rl6181 16133th
TH-00062442 ปัทมา จงใจ rl6181 16164th
TH-00062356 ปัทมา สังข์เงิน rl6181 16323th
TH-00062383 ปิยาภรณ์ นาทองบ่อ rl6181 16306th
TH-00062360 พนิตตา วิกรัยศักดา et9954 95428th
TH-00062316 พรพรรณ มีกำเนิด pc1209 82583th
TH-00062427 พลอย มีเงิน pc1209 82861th
TH-00062436 พวงวรรณ มะโนปราง rl6181 16283th
TH-00062354 พัชรินทร์ ศรีธวัชพงษา scg120201 371566
TH-00062342 พัชรีย์ มาสีปา pc1209 82646th
TH-00062399 แพรพิไล พิทยาพรมณี
TH-00062320 ภัสสร แก้วมีจีน rl6181 16181th
TH-00062259 ภิญญดา พุ่มบัว rl6181 16252th
TH-00062373 มณธิชา เตียวตระกูล et9954 95502th
TH-00062347 มาลี หวังคู่กลาง
TH-00062418-1 เมย์ วอกล์เกอร์
TH-00062381 แม่น้องแบงค์ ครับ pc1209 82570th
TH-00062422 รชนีกร วิชิราภรณ์ rl6181 16399th
TH-00062393 รสสุคนธ์ แอ๊ปเบส
TH-00062389 รองรัช วงศ์ยะรา pc1209 82835th
TH-00062403 รัดเกล้า รักราชการ et9954 95431th
TH-00062437 ร้าน คลังไหม
TH-00062438 ร้าน คลังไหม
TH-00062332 ร้านยา สุธนีเภสัช pc1209 82552th
TH-00062359 ร้านเริ่มต้น @นครพนม
TH-00062202 ร้านเริ่มต้น นครพนม
TH-00062394 ลลิตา ทนเถื่อน
TH-00062293 ลัดดาวัลยฺ์ สมัยสุต et9954 95312th
TH-00062330 วรนุช สุกสี pc1209 82773th
TH-00062298 วรรัชดา แสงมณี rl6181 16204th
TH-00062414 วรลักษณ์ พงษ์จีน et9954 5604th
TH-00062411 วรวรรณ ลาภทวี rl6181 16310th
TH-00062321 วราภรณ์ อ่ำศรีเวียง et9954 95533th
TH-00062441 วันทนา แซ่เตียว et9954 95564th
TH-00062296 วันทนา หนุนภักดี pc1209 82566th
TH-00062435 วันวิสา สุริวงค์ rl6181 16368th
TH-00062423 วัลยา แซ่คู pc1209 82795th
TH-00062340 วาสนา ชุติมาวงศ์ rl6181 16195th
TH-00062426 วาสนา สิงห์ปี et9954 95459th
TH-00062318 วิไลวรรณ สว่างแก้ว rl6181 16062th
TH-00062286 ศรีแพ สืบอ้วน et9954 95388th
TH-00062358 ศรีวรรณ พราหมณ์โต pc1209 82827th
TH-00062364 ศิชา ฟอร์ด pc1209 19257
TH-00062431 ศิริวรรณ แหทอง pc1209 82756th
TH-00062443 ศิวพร บุญสมศรี et9954 95520th
TH-00062367 สรัญญา ปาลิวนิช
TH-00062322 สโรชา กันไพรี
TH-00062253 สวนีย์ จั่วกี่ rl6181 16102th
TH-00062419 สายบัว. นาคสวัสดิ์ rl8181 16460th
TH-00062355 สิริกร หลีสัจจะ pc1209 82597th
TH-00062401 สิริณพัชฒ์ ใหญ่อินทร์
TH-00062333 สุขฤทัย เทศไทย rl6181 16354th
TH-00062386 สุทธิมา ไรเมอส์ et9954 95581th
TH-00062334 สุนทรี พุทธาสมศรี pc1209 82699th
TH-00062283 สุพัตรา เมฆฉาย et9954 95343th
TH-00062409 สุภรา ปราบใหญ่ et9954 95391th
TH-00062375 สุภาดา ขุนเจริญ rl6181 16178th
TH-00062388 สุมาลี แช่มเทศ pc1209 82813th
TH-00062377 โสรญา จันทร์ภักดี rl6181 16116th
TH-00062292 ไสว สุทธิโกมินทร์ rl6181 16221th
TH-00062402 หัทยา วงศ์โพธิ์ et9954 95595th
TH-00062302 อภิรดี พินิจนรชัย et9954 95414th
TH-00062348 อมาวสี พันธ์อารีย์กุล
TH-00062353 อรพรรณ เชื้อศรีวงษ์ pc1209 82623th
TH-00062319 อรอนงค์ โพธิ์ศรี pc1209 82760th
TH-00062415 อังคณา โชคพิพัฒน์อนันต์ rl6181 16371th
TH-00062304 อัจฉรา จิรภิวงศ์ pc1209 82637th
TH-00062397 อัจฉรา เหลืองศีลธรรม
TH-00062406 อัจฉราภรณ์ เสธา rl6181 16439th
TH-00062326 อัจฉริยา ศรีเมือง pc1209 82606th
TH-00062404 อัชฌา สุวรรณปราโมทย์ rl6181 16337th
TH-00062310 อุดมลักษณ์ เขาแก้ว pc10982685th
TH-00062368 อุไรวรรณ เปรมบำเรอ rl6181 16442th
TH-00062400 อุไลลักษณ์ สิงห์แก้ว et9954 95445th
TH-00062335 เอ็นดู จันทร์ทวีทิพย์ pc1209 82889th

8/6/2018

เช็คสถานะได้ที่นี่ หลังเวลา 21.00 น. ของวันที่มีคิวรอบการจัดส่ง
All tracking ID can check after 21.00 on the delivery day

TH-00062168 Arunee Pinkaew SCG Express จัดส่งรอบวันถัดไป
EN-00012035 Marie Toulemonde et995495290th
TH-00062219 กัญญา หลวงเมือง et995495136th
TH-00062240 กานต์รวี อภิญญา rl618091944th
TH-00062274 คุณสุภาพร ธรรมจง et995495184th
TH-00062270 จรูญ ขาวเอียด et995495167th
TH-00062266 ชมนาด โกศลปัญญาภิวัฒน์ et995495309th
TH-00062246 ฐิภา ศิริรักษ์ rl618091935th
TH-00062290 ณัฐพร อุตตมธนินทร์ et995495286th
TH-00062269 ณัทน์ธีมา สาโรวาท et995495175th
TH-00062280 ดลภัทร เฮเลนเจนเนอร์ rl618116031th
TH-00062281 ดัจฉรา รัชนี pc120982521th
TH-00062144 ธนิดา เลิศไชยภารา pc120982521th
TH-00062289 น.ส.วราภรณ์ เจริญนาน rl618116045th
TH-00062261 นวนจันทร กาลวิบูลย์ et995495153th
TH-00062276 นันทพรรษ สุรการค้า SCG Express จัดส่งรอบวันถัดไป
TH-00062256 ปัทมา จงใจ rl618092009th
TH-00062200 ปาณัสกร นัทธี rl618091927th
TH-00062254 พรทิพย์ ช่างประดิษฐ rl618091992th
TH-00062225-2 พัชราภรณ์ วิทยวานิชย์ rl618091958th
TH-00062181 พัฒน์นรี สมานวงศ์ไทย pc120982455th
TH-00062291 พิชามญชุ์ กลั่นมา et995495241th
TH-00062272 พิมพ์ปอร จันทร์เปล่งแสง pc120985249th
TH-00062282 ภชรพรรณ ชุมขุน et995495198th
TH-00062252 มยุรี โพธิขำ rl618116059th
TH-00062193 เม (ร้านจิ๊กกี๋ช็อป) et995495207th
TH-00062273 ยุรดา พึ่งมี rl618116028th
TH-00062110-1 เยาวดี ภิรมย์กำพุช pc120982464th
TH-00062160 รุจาภา แสนสี pc120982481th
TH-00062250 วรติมา ชาติสุข et995495224th
TH-00062148 ศรีประภา โชคสมบูรณ์ rl618091975th
TH-00062267 ศศิชา ปักกาโล rl618091961th
TH-00062285 ศิรินาถ กวนพฤกษ์ pc120982518th
TH-00062287 ศิวพร บุญสมศรี et995495255th
TH-00062150 ศิวลี ทิ้วสังวาลย์ rl618091989th
TH-00062176 สมจิตร ลมเชย pc120982535th
TH-00062262 สมสุข มิ่งขวัญ pc120982504th
TH-00062083-1 สุพัตรา เมฆฉาย et995495215th
TH-00062238 สุวนีย์ ธาริวงค์ et995495238th
TH-00062294 หยุด ปักกาเวสูง et995495272th
TH-00062263 อรนุช หรรษชัยนันท์ et995495140th
TH-00062243-1 อรพินท์ ปรางจันทร์ et995495122th
TH-00062278 อรสา สุกใส et995495269th
TH-00062271 เอมระวี แก้วไกยสิทธิ์ pc120982495th
TH-00062265 แอนนา ฟองฟุ้ง pc120982478th